Ron Moulton
Brighton Area II
6x8
©Ron Moulton 2014